Διαγωνισμός Μετάφρασης

Το Σχολείο μας συμμετέχει με τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου στον διαγωνισμό Juvenes Translatores, που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βράβευση των καλύτερων νεαρών μεταφραστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τον διαγωνισμό αυτό προωθείται η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η ανάδειξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών μας.