Ενισχυτικά μαθήματα

Σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, το σχολείο μας στηρίζει την εξατομικευμένη προσέγγιση των μαθητών μας για την διερεύνηση και διαπίστωση τυχόν δυσκολιών σε όλα τα βασικά μαθήματα.

Διαγωνίσματα προσομοίωσης γίνονται καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς και οργανώνονται φροντιστηριακά μαθήματα. Τμήματα προετοιμασίας των μαθητών του Λυκείου μας δημιουργούνται κατά τους θερινούς μήνες.