Εργαστήρια Πειραμάτων

Στο σχολείο μας υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Πειραμάτων όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματα της Φυσικής και Χημείας για την εκπόνηση πειραμάτων. Ο κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά και να πραγματοποιεί πειράματα πάντα με ασφάλεια και υπό την επίβλεψη έμπειρων καθηγητών.