Μελέτη

Η αυτονομία στη μελέτη είνα απαραίτητη για την εξέλιξη των μαθητών στα σχολικά χρόνια. Για τον λόγο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές μας, εφόσον το επιθυμούν, να παραμείνουν μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου, ώστε να μελετήσουν εντός του σχολείου τα μαθήματα της επόμενης μέρας. Στόχος της παροχής είναι η καλλιέργεια της αυτοαξιολόγησης και της αυτενέργειας των παιδιών.

Μελέτη