Νέες Τεχνολογίες

Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα εναρμονισμένα με την ύλη του Νηπιαγωγείου βοηθούν τους μαθητές μας να εντριφύσουν σε ό,τι έχουν μάθει, ανακαλύπτοντας τις Νέες Τεχνολογίες, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν βασικές ικανότητες ως προς τον χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Εικόνες