Πληροφορική - ECDL

Τα μαθήματα της πληροφορικής γίνονται στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο του σχολείου μας με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Ταυτόχρονα, το εργαστήριο πληροφορικής αποτελεί πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.

Σε μια εποχή όπου οι ρυθμοί εξέλιξης και τεχνολογικής προόδου είναι εντυπωσιακοί, η γνώση είναι ένα πολύτιμο εφόδιο που απαιτείται να προσφέρουμε στα παιδιά μας. Η εξοικείωση με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές από μικρή ηλικία εξασφαλίζει την ομαλή ένταξη των παιδιών στην κοινωνία του μέλλοντος, καθώς τους προσφέρει τις σωστές βάσεις για την ολοκληρωμένη εκπαίδευσή τους στην Πληροφορική. Παράλληλα, συμβάλλει στην δημιουργία μιας «ασπίδας προστασίας», καθώς παρέχει την απαραίτητη παιδεία γύρω από την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο και την ορθή χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Στο Σχολείο μας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα ECDL, εφαρμόζουμε τα προγράμματα ECDL ForKids και ECDL Core+, που αποτελούν ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης της χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εξασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την είσοδο των παιδιών στον κόσμο της Πληροφορικής. Η μεθοδολογία, αλλά και το περιεχόμενο εκπαίδευσης, είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις σύγχρονες μαθησιακές απαιτήσεις και εκπαιδευτικές διεργασίες, ενώ η αξιολόγηση και πιστοποίηση φέρει το κύρος του Ιδρύματος ECDL, του εγκυρότερου φορέα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στον κόσμο.

Στην Δ΄ Δημοτικού οι μαθητές αποκτούν τις βασικές γνώσεις στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην εφαρμογή προγραμμάτων.

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την ενότητα Platinum II στο ECDL ForKids και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους στο τέλος της ΣΤ΄ Δημοτικού με αξιολογήσεις στις ενότητες: δημιουργία σύνθετων εντύπων, σύνθετα κινούμενα γραφικά, σχεδίαση δικτυακού τόπου, επεξεργασία βίντεο και DVD, προχωρημένες τεχνικές λειτουργικού συστήματος, προγραμματισμός, διαδίκτυο.

Στο Γυμνάσιο ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος ECDL Core+ η οποία ολοκληρώνεται στην Γ΄ Γυμνασίου οπότε οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα  επτά (7) tests που απαρτίζουν την πιστοποίηση και τα οποία αντιστοιχούν στις παρακάτω 7 ενότητες:

  • Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Χρήση Βάσεων Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις
  • Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία

 Με την απόκτηση τoυ ECDL Core+ οι μαθητές μας πιστοποιούν ότι κατέχουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.