Νηπιαγωγεία

Το καθημερινό σχολικό πρόγραμμα των νηπιαγωγείων είναι πλούσιο σε ποικίλες εργασίες και περιλαμβάνει:

  • Χειροτεχνίες
  • Βιβλία και τετράδια (για την εξοικείωση των μαθητών στον κόσμο της γραφής και της αρίθμησης)
  • Μια πρώτη επαφή με την αγγλική γλώσσα μέσα από το καθημερινό παιχνίδι με τις παιδαγωγούς.

Η διδασκαλία γίνεται – στο μεγαλύτερο τμήμα της – μέσω υλοποίησης Project. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς δίνει τη δυνατότητα στους ίδιους τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διδακτική πράξη. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η συνεργασία, αλλά και ο σεβασμός στις απόψεις των άλλων. Οι ιδέες όλων των μαθητών καταγράφονται σε ιστόγραμμα που καλύπτουν όλους τους τομείς ανάπτυξης των παιδιών (νοητικό, κινητικό, συναισθηματικό, γνωστικό, κοινωνικό) και στο τέλος πραγματοποιούνται όλες οι ιδέες που είχαν συζητηθεί.

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ
Σημαντική θέση στο καθημερινό πρόγραμμα έχουν η μουσικοκινητική αγωγή και το θεατρικό παιχνίδι. Μέσω βιωματικών ασκήσεων διερευνώνται και αναπτύσσονται οι καλλιτεχνικές κλίσεις και δεξιότητες των παιδιών και καλλιεργείται ο εύπλαστος ψυχικός τους κόσμος. Ένας άλλος εξίσου σημαντικός τομέας ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο καθημερινό μας πρόγραμμα είναι της μουσικής διδασκαλίας. Η μουσικός μας μυεί σταδιακά τα παιδιά στο χώρο της μουσικής μέσα από τη γνωριμία με τα μουσικά όργανα, αλλά και μέσα από την ίδια τη μουσική διδασκαλία.

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Η γνωριμία με τις νέες τεχνολογίες θεωρείται απαραίτητη στον σύγχρονο κόσμο της πληροφόρησης. Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα εναρμονισμένα με την ύλη του Νηπιαγωγείου βοηθούν τους μαθητές μας να εντρυφήσουν σε ό,τι έχουν μάθει και να ανακαλύψουν νέες δυνατότητες που τους προσφέρονται μέσω της ενασχόλησής τους με τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα η εξειδικευμένη παιδαγωγός μας βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν κάποιες βασικές ικανότητες ως προς τον χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο Σχολείο μας θεωρούμε πολύ σημαντικό το να μυηθούν οι μαθητές μας στον ελληνικό πολιτισμό και τη ρωμέικη πνευματική παράδοση. Μαθαίνουν να δημιουργούν θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις και επισκέπτονται χώρους πολιτισμού (θέατρα, μουσεία κ.αλ.).

Καλά προγραμματισμένες εκδρομές εκπαιδευτικού χαρακτήρα συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
Η συνεργασία με τους γονείς είναι διαρκής και απαραίτητη, και οι σχέσεις μας ειλικρινείς και ουσιαστικές. Σ’ αυτό βοηθάει και η υλοποίηση του προγράμματος της συμβουλευτικής γονέων.

Κύριο μέλημά μας είναι να φημίζεται το έργο μας από το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας, δηλαδή τις επιδόσεις των ίδιων των μαθητών μας και τη φυσική ευγνωμοσύνη των γονέων.