Ξενόγλωσση Εκπαίδευση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Οι σύγχρονες απαιτήσεις στη νέα ευρωπαϊκή αγορά εργασίας δημιουργούν την ανάγκη για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με επικοινωνιακό χαρακτήρα και τη χρήση νέων πολυμέσων. Η εποχή μας καθιστά την ξένη γλώσσα στην εκπαίδευση όχι πολυτέλεια αλλά βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη ένταξη και εξέλιξη στον εργασιακό χώρο.

Στα Εκπαιδευτήρια Ι. Τσιαμούλη η ξενόγλωσση εκπαίδευση για να εξυπηρετεί τους στόχους της ξεκινά ήδη από τη νηπιακή ηλικία, έχει βιωματικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες αλλά και το χρόνο του μαθητή επιδιώκοντας τη σταδιακή εξέλιξη του γνωστικού επιπέδου και την κατοχύρωσή του με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Οι μαθητές μας ήδη από την Ε΄ Δημοτικού για την Αγγλική γλώσσα και από την Στ΄ Δημοτικού για την Γερμανική συμμετέχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις γλωσσομάθειας που διοργανώνονται από τα Πανεπιστήμια  Cambridge, Michigan και του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe. Η ευελιξία του προγράμματος εκμάθησης και η προσαρμογή του ανάλογα με το επίπεδο κάθε μαθητή μας οδηγούν κάθε χρονιά σε ποσοστά απόλυτης επιτυχίας.

Ως προς τις σπουδές παρέχουμε:

 • Διδασκαλία Αγγλικών από το Νηπιαγωγείο και δυνατότητα τελειοποίησή τους στην Α΄ Λυκείου.
 • Ένταξη δεύτερης ξένης γλώσσας – Γερμανικής από την Α΄ Δημοτικού και ολοκλήρωσή της στη Β΄ Λυκείου.
 • Χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων πολυμέσων.
 • Πρόσθετο έντυπο υλικό επιμέλειας των εκπαιδευτικών μας.
 • Επίπεδα διδασκαλίας και ευέλικτα τμήματα ήδη από τις τάξεις του Δημοτικού ανάλογα με τις γνώσεις και τους ρυθμούς του μαθητή.
 • Επιπλέον μαθήματα προετοιμασίας από την Ε΄ Δημοτικού για τις εξετάσεις όλων των επιπέδων σε ολιγομελή τμήματα.
 • Τμήματα προετοιμασίας για τα Αγγλικά ή τα Γερμανικά ως ειδικό μάθημα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό για την περαιτέρω εξάσκηση της ξένης γλώσσας.
 • Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην αγγλική και τη γερμανική γλώσσα (μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ κινηματογράφου).
 • Εξετάσεις προσομοίωσης και συχνά επαναληπτικά test.
 • Θερινά τμήματα προετοιμασίας πτυχίων.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και τα αντίστοιχα επίπεδα για κάθε ξένη γλώσσα που αποκτούν οι μαθητές μας είναι:

ΑΓΓΛΙΚΑ

 • FLYERS / A1 - Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 • KET / A2 - ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 • PET / B1 - Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 • LOWER [F.C.E. – E.C.C.E]  / B2 - Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 • PROFICIENCY [E.C.P.E – C.P.E.] / C2 - Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 • FIT 1 in Deutsch / A1 - ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ή Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 • FIT 2 in Deutsch / A2 - Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 • ZERTIFIKAT  Deutsch / B1- Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 • ZERTIFIKAT  Deutsch / B2- Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ